Ga naar de inhoud

Plenaire vergadering van 20-11-2017

De maandelijkse plenaire vergadering van de Nationale Hoge Raad voor Personen met een handicap (NHRPH) heeft op 20 november 2017 plaatsgehad.

De NHRPH heeft de heer Gauthier Cocle, van het Coördinatiemechanisme, gehoord over de opvolging van de Kick-Off van de “European Disability Card”.

Naast het opvolgen van vroegere activiteiten heeft de NHRPH advies nr. 2017/17 over het voorontwerp van wet tot wijziging van de wet van 27 februari 1987 betreffende de tegemoetkomingen aan personen met een handicap, uitgebracht tijdens de plenaire vergadering van 20 november 2017, op vraag van mevrouw Zuhal Demir, Staatssecretaris voor Personen met een handicap.

Ingevolge een open brief van de informatieambtenaar van de FOD Sociale Zekerheid heeft hij heel wat problemen, die de Directie-generaal Personen met een handicap heeft ondervonden, besproken.

 

Contact :

 .