Ga naar de inhoud

Plenaire vergadering van 20-10-2014

De Nationale Hoge Raad voor personen met een handicap (NHRPH) heeft zijn maandelijkse plenaire vergadering gehouden op 20 oktober 2014.

Hierna volgen de voornaamste besproken onderwerpen:

VN-aanbevelingen

De NHRPH heeft de opmerkingen van het Expertencomité van de VN doorgenomen (verslag van 3 oktober 2014). Hij heeft gewezen op het belang van de coördinatie van het werk geleverd door het BDF, het Interfederaal Centrum voor gelijke kansen, de verschillende adviesraden en de GRIP. Hij verheugt zich ook over het feit dat dit verslag zijn belangrijkste aandachtspunten voor personen met een handicap weergeeft.

Regeerakkoord Michel I

De NHRPH heeft zich transversaal en specifiek toegelegd op de punten inzake het beleid voor personen met een handicap in het Regeerakkoord Michel I. Hij heeft besloten gesprekken met alle leden van de nieuwe regering te vragen om hen elk de verwachtingen van de sector waarvoor zij bevoegd zijn, toe te lichten.

 .