Ga naar de inhoud

Plenaire vergadering van 20-04-2015

De maandelijkse plenaire vergadering van de Nationale Hoge Raad voor Personen met een Handicap (NHRPH) heeft op 20 april 2015 plaatsgehad.

Hierna volgen de voornaamste besproken onderwerpen:

Jaarverslag van de Hoge Raad voor de Werkgelegenheid

Het jaarverslag 2014 van de Hoge Raad voor de Werkgelegenheid is vooral gewijd aan de deelname aan de arbeidsmarkt van personen met een arbeidsbeperking of een chronisch gezondheidsprobleem. De heer Philippe DELHEZ, econoom bij de Nationale Bank van België en wetenschappelijk adviseur van de Hoge Raad voor de Werkgelegenheid, heeft de belangrijkste aandachtspunten van dit verslag toegelicht.

Adviezen

Op verzoek van mevrouw Maggie De Block, Minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, heeft de NHRPH de volgende twee adviezen geformuleerd:

1) Het ontwerp van koninklijk besluit tot uitvoering van artikel 153 van de programmawet van 19 december 2014, dat de mogelijkheid van een “multidisciplinair re-integratieplan” voor arbeidsongeschikte werknemers invoert

2) Het ontwerp van koninklijk besluit tot regeling van de samenstelling, de werking en de zetel van het Nationaal College voor Socialeverzekeringsgeneeskunde inzake arbeidsongeschiktheid.

 .

Contact :

 .