Ga naar de inhoud

Plenaire vergadering van 20-02-2017

De maandelijkse vergadering van de Nationale Hoge Raad voor personen met een handicap (NHRPH) heeft op 20 februari 2017 plaatsgehad.

Mevrouw Greet De Vil en de heer Michel Englert stelden presenteerden een studie uitgevoerd door het Federaal Planbureau over de impact van een stijging van de sociale uitkeringen.

 

Verder luisterde de NHRPH naar de heer André Gubbels, Directeur-generaal van de DG Personen met een handicap, alvorens een advies uit te brengen over de problemen op het terrein naar aanleiding van de invoering van de nieuwe tool Curam en het nieuwe platform My Handicap. Tevens werd beslist over dit advies een persbericht uit te sturen.

Advies 2017/03
 

Op verzoek van de NMBS verstrekte de NHRPH tevens een advies over de standaardisering van de perrons in de Belgische stations.

Advies 2017/02
 

Tot slot werkte de NHRPH verder aan het ontwerp van advies houdende het voorstel van een nota over de responsabilisering van de werkgevers in de private sector en keurde hij voor zijn vertegenwoordigers bij de Begeleidingscommissie voor de aanwerving van personen met een handicap in het federaal openbaar ambt (BCAPH) een oriëntatienota goed over het voorstel van de werkgroep Diversiteit in verband met de stage voor personen met een handicap bij het federaal openbaar ambt

 

Contact :

 .