Ga naar de inhoud

Plenaire vergadering van 18-01-2016

De maandelijkse plenaire vergadering van de Nationale Hoge Raad voor Personen met een Handicap (NHRPH) heeft op 18 januari 2016 plaatsgehad.

De plenaire vergadering heeft mevrouw Sleurs, Staatssecretaris voor Personen met een beperking, ontvangen, die hem de algemene beleidsnota 2016 heeft voorgesteld, die zij in het Parlement heeft neergelegd. Na deze voorstelling volgde een debat met de Staatssecretaris. De NHRPH zal later een advies over deze nota formuleren.

De NHRPH heeft ook zijn bijdrage geleverd aan het alternatief verslag, gecoördineerd door het BDF, over het 10de nationaal verslag van de Belgische Staat neergelegd bij de Raad van Europa in het kader van het Europees sociaal handvest dat werd herzien.

 .

Contact :

 .