Ga naar de inhoud

Plenaire vergadering van 17-11-2014

De Nationale Hoge Raad voor personen met een handicap (NHRPH) heeft zijn maandelijkse plenaire vergadering gehouden op 17 november 2014.

Hierna volgen de voornaamste besproken onderwerpen:

Afschaffing van de inschakelingsuitkeringen

Mevrouw Sabine Vanbuggenhout, Directie-generaal Personen met een handicap van de FOD Sociale Zekerheid, heeft de prioritaire behandelingsprocedure uiteengezet die door de Directie-generaal Personen met een handicap wordt voorgesteld in samenwerking met de RVA en de regionale arbeidsbemiddelingsdiensten voor personen die een inkomensvervangende en/of integratietegemoetkoming ontvangen en voor wie de beroepsinschakelingsuitkering vanaf 1 januari 2015 zal worden afgeschaft.

Advies

Begeleidingscommissie voor de voorziene ontwikkeling van een instrument om de bijstandsbehoeften van personen met een handicap te evalueren

De NHRPH heeft op 7 november 2014 deelgenomen aan de eerste vergadering van de Begeleidingscommissie voor de voorziene ontwikkeling van een instrument om de bijstandsbehoeften van personen met een handicap te evalueren. De studie, die aan 2 universiteiten (KUL en ULB) werd toevertrouwd, heeft tot doel een nieuw evaluatie-instrument voor te stellen in het specifieke kader van de integratietegemoetkoming.

 .