Ga naar de inhoud

Plenaire vergadering van 17-06-2013

Op 17/06/2013 heeft de Nationale Hoge Raad voor Personen met een Handicap (NHRPH) zijn maandelijkse plenaire vergadering gehouden.

Hieronder de belangrijkste onderwerpen:

Rol van de NHRPH

De Staatssecretaris voor personen met een handicap heeft de NHRPH gevraagd zijn rol te omschrijven. Dit past in het kader van een bredere gedachtewisseling over de onderlinge relaties tussen de instanties omschreven in artikel 33 van het VN-Verdrag inzake de rechten van personen met een handicap, die hernomen zal worden in het tweede semestriƫle verslag over de uitvoering van het Verdrag dat de Staatssecretaris zal voorleggen aan de Ministerraad.

De NHRPH beroept zich op artikel 4.3 van het Verdrag om zijn noodzakelijke en onvervangbare rol te benadrukken.

Advies 2013-11
 

Nationaal Hervormingsplan

Op 26 april 2013 heeft de Ministerraad van de federale regering het Nationaal Hervormingsprogramma (NHP) voor 2013 aangenomen, dat gericht is op het bereiken van de doelstellingen van de EU 2020-strategie.

De NHRPH heeft deze tekst net ontvangen. De Raad betreurt dat hij niet geraadpleegd werd over de inhoud van de maatregelen met een mogelijke impact op het leven van de personen met een handicap, maar heeft toch een advies geformuleerd in de hoop dat zijn denkoefening later gebruikt kan worden.  

Advies 2013-13
 .