Ga naar de inhoud

Plenaire vergadering van 16-11-2015

De maandelijkse plenaire vergadering van de Nationale Hoge Raad voor Personen met een Handicap (NHRPH) heeft op 16 november 2015 plaatsgehad.

De NHRPH heeft onder andere de volgende adviezen geformuleerd:

Een advies op verzoek van mevrouw Sleurs, Staatssecretaris voor Personen met een beperking, betreffende twee voorstellen tot wijziging van de reglementering inzake tegemoetkomingen voor personen met een handicap

Een advies op verzoek van de Regie der gebouwen betreffende een ontwerp van uitgewerkte voorschriften in een document met de titel “Verplichtingen en aanbevelingen– Toegankelijkheid – Personen met beperkte mobiliteit“

 .

Contact :

 .