Ga naar de inhoud

Plenaire vergadering van 16-02-2015

De Nationale Hoge Raad voor Personen met een Handicap (NHRPH) heeft zijn plenaire vergadering op 16 februari 2015 gehouden.

De volgende onderwerpen zijn voornamelijk aan bod gekomen:

6de Staatshervorming – Overheveling van bevoegdheden

De heer GUBBELS, Directeur-generaal, verantwoordelijk voor de DG Personen met een handicap van de FOD Sociale Zekerheid, heeft de huidige situatie toegelicht wat betreft de overheveling van de tegemoetkoming voor hulp aan bejaarden naar de deelgebieden.

Positienota «Sociale rechten en handicap»

De NHRPH heeft zijn positienota « sociale rechten » goedgekeurd, ter aanvulling van twee vorige positienota's « Tewerkstelling van personen met een handicap » en « Specifieke financiële voorzieningen voor personen met een handicap »..

 .

Contact :

 .