Ga naar de inhoud

Plenaire vergadering van 15-10-2018

De Nationale Hoge Raad voor Personen met een Handicap (NHRPH) hield op 15 oktober 2018 zijn maandelijkse plenaire vergadering.

De NHRPH heeft mevrouw Els Daems en mevrouw Ann Bartholomeeusen van het kabinet van de Staatssecretaris voor Personen met een beperking gehoord over de volgende onderwerpen:  

  • Onderzoekstermijnen van de dossiers van tegemoetkomingen voor personen met een handicap;
  • Telefonische toegang tot de Directie-Generaal Personen met een handicap;
  • Uitvoering van de wetswijzigingen met betrekking tot de "Prijs van de Liefde";
  • Uitvoering van de omzendbrief van 28 februari 2018 betreffende de beoordeling van het verlies aan verdienvermogen voor de toekenning van de inkomensvervangende tegemoetkoming voor personen met een handicap
  • Ontwerp van de beleidsnota 2019 - Personen met een handicap.
 

Contact :

 .