Ga naar de inhoud

Plenaire vergadering van 15-04-2013

De plenaire vergadering bracht een advies uit betreffende een voorstel van de FOD Binnenlandse Zaken inzake de mogelijkheid om via een SMS de nooddiensten te bereiken. De verenigingen van personen met gehoorproblemen zijn al langer vragende partij. De NHRPH is voorstander van een eenvoudiger en algemener systeem.

Advies 2013-08

Een ander belangrijk punt voor de NHRPH is dat verenigingen van personen met een handicap toegang zouden kunnen krijgen tot de toepassing Handiweb, die toelaat het dossier van de persoon met een handicap te raadplegen. Een voorstel van oplossing is meegedeeld aan de Staatssecretaris.

 .