Ga naar de inhoud

Plenaire vergadering van 20-06-2016

De maandelijkse plenaire vergadering van de Nationale Hoge Raad voor Personen met een Handicap (NHRPH) heeft op 20 juni 2016 plaatsgehad.

Op basis van de vaststelling dat bepaalde logopediebehandelingen voor kinderen met een spraakontwikkelingsstoornis geen recht geven op de tegemoetkoming (terugbetaling) door de federale verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging heeft de NHRPH geluisterd naar uiteenzettingen hierover door de artsen Marijke EYSSEN (KCE) en Dominique FERON (Geneesheer-Directeur Solidaris). Hij zal later een advies formuleren.

De NHRPH heeft ook de heer André GUBBELS, Directeur-generaal, gehoord over de nieuwe werkorganisatie bij de Directie-generaal Personen met een handicap.