Ga naar de inhoud

Plenaire vergadering 20/06/2022

De Nationale Hoge Raad voor Personen met een Handicap (NHRPH) hield op 20 juni 2022 zijn maandelijkse plenaire vergadering.

De voorzitter van de FOD Sociale Zekerheid, de heer Peter Samyn, en de directeur-generaal van DG HAN, de heer Yves De Smedt, stelden de nieuwe organisatiestructuur van DG HAN voor.

De vertegenwoordiger van DG HAN gaf een stand van zaken van de dossierbehandeling.

Wat het TRIA-programma betreft, blijft de NHRPH betrokken bij de besprekingen over en de opvolging van het programma.

De plenaire vergadering bracht drie adviezen en 3 positienota's uit:

  • Advies 2022/16: Nieuw intakeformulier DG HAN
  • Advies 2022/21: Richtsnoeren voor de hervorming van de benoeming van bewindvoerders van beschermde personen
  • Positienota over de tewerkstelling van personen met een handicap
  • Positienota over de digitale kloof
  • Positienota over de representativiteit en de participatie van personen met een handicap in besluitvormingsprocessen

Deze adviezen en positienota’s zullen worden afgewerkt, vertaald en vervolgens gepubliceerd op de website van de NHRPH.

 .