Ga naar de inhoud

Plenaire vergadering 20/03/2023

Op 20/03/2023 hield de Nationale Hoge Raad voor Personen met een Handicap (NHRPH) zijn maandelijkse plenaire vergadering.

Mevrouw Julie Clément, directeur-generaal van de DG Personen met een handicap (DG HAN) en mevrouw Esther Mulkers, Directrice van de dienst “Erkenningen”, kwamen de nieuwe beleidsvisie voor de DG HAN voorstellen. Ze willen werk maken van:

  • Een goede dienstverlening aan de personen met een handicap: correcte medische en administratieve evaluaties, kortere behandelingstermijnen, toegankelijke centra, …
  • Kwalitatieve communicatie: website, antwoorden via telefoon en mail, …
  • Een efficiënt beleid
  • Gemotiveerd en goed opgeleid personeel

Ze maakten ook afspraken met de NHRPH rond de samenwerking.

Het Federaal Kenniscentrum voor de Gezondheidszorg (KCE) kwam de resultaten van zijn studie voorstellen: “Hoe kan de toegang tot de gezondheidszorg voor mensen met een verstandelijke handicap worden verbeterd?”.

Daarnaast bespraken de leden van de NHRPH de volgende ontwerpen van advies:

  • Advies nr. 2023/04 over het rijbewijs met punten
  • Advies nr. 2023/07 over het voorontwerp van wet betreffende het statuut van bewindvoerder
  • Advies nr. 2023/08 over het gebruik van de European Disability Card (EDC) voor de vrijstelling van het boordtarief op de trein
  • Advies nr. 2023/09 over de parkeerkaart voor personen met een handicap

Na goedkeuring en vertaling zullen deze adviezen op de website van de NHRPH worden gepubliceerd.

Verder coördineert de NHRPH de redactie van het “Advies nr. 2023/03 van het platform van adviesraden voor personen met een handicap over de interfederale strategie 2021-2030 voor personen met een handicap”. Tijdens de plenaire vergadering bespraken de leden een voorlopig ontwerp van dit advies.