Ga naar de inhoud

Plenaire vergadering 20/02/2023

Op 20/02/2023 hield de Nationale Hoge Raad voor Personen met een Handicap (NHRPH) zijn maandelijkse plenaire vergadering.

De plenaire vergadering heeft een aantal prioriteiten uit het Federale Actieplan Handicap geselecteerd die liefst voor het einde van de legislatuur worden behaald waaronder:

 • Bijwerken van de noodplannen om rekening te houden met de behoeften van mensen met een handicap (maatregel 1);
 • Wegwerken drempels bij de toegang tot gezondheidszorg – nomenclatuur gelinkt aan revalidatiecentra (maatregel 3);
 • Opzetten van een pool van doventolken die beschikbaar gesteld wordt voor het publiek voor het gebruik van federale en administratieve diensten (maatregel 29);
 • Veralgemenen van het gebruik van gebarentaal bij persconferenties van de federale regering (maatregel 32);
 • Veralgemenen van het gebruik van easy-to-read versies van belangrijke documenten voor de burger (maatregel 33);
 • Wegwerken van de obstakels tot arbeidsmarktparticipatie van IVT-gerechtigden (maatregel 39);
 • Garanderen van de toegankelijkheid van bankdiensten voor personen met een handicap (maatregel 66);
 • Alle publieke websites en applicaties dienen toegankelijk te zijn conform de meest recente standaarden (maatregel 90);
 • Introduceren van een kader voor activiteiten van professionele bewindvoerders (maatregel 105);
 • Diagnose van de toegankelijkheid van de kiesprocessen teneinde verbeteringen voor de verkiezingen van 2024 voor te stellen (maatregel 115);
 • Sensibiliseren van burgers, politieke partijen en media over de participatie van personen met een handicap aan het kiesproces en over het belang van het aanbieden van verkiezingsprogramma’s en berichtgeving in toegankelijke vormen (maatregel 118);
 • Het verankeren van de Federale Actieplan Handicap en de Interfederale Strategie Handicap.

Verder keurde de NHRPH 2 bijgewerkte positienota’s goed die na vertaling op de website zullen worden gepubliceerd:

Daarnaast werden de ontwerpen van advies inzake de volgende thema’s besproken:

 • Rijbewijs met punten;
 • Een voorstel van resolutie over het boordtarief bij de NMBS;
 • Kennismakingstraject bij het openbaar ambt.

Na goedkeuring en vertaling zullen deze op de website van de NHRPH worden gepubliceerd.

Ten slotte werden voor een nieuwe Werkgroep Statistiek binnen de Interministeriële Conferentie Handicap de domeinen geïdentificeerd waar dringend nood is aan statistische data voor onderbouwde beleidsvoering.