Ga naar de inhoud

Plenaire vergadering 15/05/2023

Op 15 mei 2023 hield de Nationale Hoge Raad voor Personen met een Handicap (NHRPH) zijn maandelijkse plenaire vergadering. Deze vond online plaats via Zoom.

De leden van de NHRPH keurden het activiteitenverslag 2022 van de NHRPH goed. Het verslag zal weldra online worden gepubliceerd en aan de ministers en staatssecretarissen van de federale regering en aan de volksvertegenwoordigers worden bezorgd.

Een afgevaardigde van de DG Personen met een handicap gaf een stand van zaken van het aantal dossiers in behandeling en de afhandelingstermijnen.

De leden van de NHRPH hebben ook enkele adviezen voorbereid:

  • Advies nr. 2023/12 over de verschillende kaarten voor personen met een handicap in het openbaar vervoer;
  • Advies nr. 2023/13 over de risico’s in het verkeer voor personen met een handicap;
  • Advies nr. 2023/14 over het voorstel van resolutie van de Kamer ter bevordering van de tewerkstelling van personen met een handicap;
  • Advies 2023/15 inzake het ontwerp van Koninklijk Besluit tot vaststelling van de lijst van de technische verpleegkundige verstrekkingen die kunnen worden toegestaan aan een bekwame helper;
  • Advies 2023/16 over de gedeeltelijke omzetting van de richtlijn nr. 2021/1883 – stelsel van de tegemoetkomingen voor personen met een handicap;
  • Een advies over de herziening van het koninklijk besluit (KB) tot oprichting van de NHRPH.

Na goedkeuring en vertaling worden de adviezen op de website van de NHRPH gepubliceerd.