Ga naar de inhoud

Persuitnodiging 13/12/2022 - Een nieuwe website voor de European Disability Card voor personen met een handicap

Op dinsdag 13 december stelt de FOD Sociale Zekerheid de nieuwe website voor de European Disability Card voor en de talrijke voordelen die deze kaart biedt aan mensen met een handicap. De FOD Sociale Zekerheid nodigt u samen met de minister voor Personen met een handicap Karine Lalieux uit voor de persconferentie in Mini- Europe, één van de partners van de kaart.

De European Disability Card promoot de toegang tot vrijetijdsbesteding, cultuur en sport voor personen met een handicap (met voordelen zoals o.a. kortingen, gratis toegang, aangepaste infoborden, redelijke aanpassingen,…)

Sinds november 2017 is België voortrekker van dit project bij de Europese Commissie om de inclusie van personen met een handicap te bevorderen.

Hoewel de kaart veel mogelijkheden biedt en een echte tool voor inclusie is, blijft de kennis en het gebruik ervan vandaag nog te beperkt.

Om deze kaart en de eraan gekoppelde voordelen te promoten en nieuwe partners aan te trekken, wordt een nieuwe website gelanceerd samen met een sensibilisatiecampagne.

De promotie van de European Disability Card zal trouwens ook één van de prioriteiten van de minister zijn tijdens het Belgisch voorzitterschap van de Europese Unie in 2024.

Programma :

10u : Onthaal

  • 10u15 : Verwelkoming door de directeur van Mini-Europa dhr. Thierry Meeùs
  • 10h20 : Inleiding door minister voor personen met een handicap Karine Lalieux
  • 10h30 : Voorstelling van de nieuwe website voor de EDC door de FOD Sociale Zekerheid  

10u45 : Einde van de persconferentie. Vertrek voor het plaatsbezoek. Rondleiding met uitgebreide aandacht voor de aanpassingen voor personen met een handicap. Interviews mogelijk in het park. 

Adres : Voetballaan 1, 1020 Brussel.

Bereikbaarheid : https://www.minieurope.com/nl/praktisch/bereikbaarheid/

Gelieve uw aanwezigheid op de persconferentie vooraf te bevestigen via mail op het adres delphine.vanbladel@lalieux.fed.be of op het nummer 0476/60.02.61.