Ga naar de inhoud

Persoverzicht

De meningen in deze artikels vertegenwoordigen niet noodzakelijk het standpunt van de NHRPH.
Opgelet: sommige artikels zijn enkel te lezen mits betaling of een abonnement!

 

In de kijker:

Op 20/02/2023 heeft de NHRPH zijn nieuwe positienota over de tewerkstelling van personen met een handicap uitgebracht. In deze positienota wordt verder ingegaan op permanente en toegankelijke opleidingen voor personen met een handicap en op redelijke aanpassingen. Er wordt ook de nadruk gelegd op het belang van positieve acties, de rol van de diensten voor arbeidsvoorziening, de rol van de vakbonden en het sociaal en economisch belang van de maatwerkbedrijven.

Lees de positienota over tewerkstelling van personen met een handicap

Ook in de pers kwam de nota van de NHRPH aan bod: