Nationale Hoge Raad Personen met een Handicap

Persoverzicht

De meningen in deze artikels vertegenwoordigen niet noodzakelijk het standpunt van de NHRPH.
Opgelet: sommige artikels zijn enkel te lezen mits betaling of een abonnement!

 

In de kijker: Scan cars

In steeds meer steden en gemeenten worden zogenaamde scan cars ingezet voor de controle op geparkeerde wagens en het respecteren van LEZ-zones. Voor de NHRPH is het onaanvaardbaar dat de scan cars niet de parkeerkaart, maar enkel de nummerplaat scannen. Hierdoor krijgen personen die parkeren met een geldige parkeerkaart voor personen met een handicap vaak onterecht een boete. De parkeerkaart is immers aan de persoon met een handicap gelinkt, niet aan een wagen of nummerplaat. De NHRPH vraagt dat de parkeerkaart zelf wordt gecontroleerd.

De NHRPH vraagt de Minister belast met Personen met een handicap om in de gesprekken met de andere beleidsniveaus zeer actief de rechten van de personen met een handicap te verdedigen, zodat die ongehinderd gebruik kunnen blijven maken van hun parkeerkaart.