Ga naar de inhoud

News : Activiteitenverslag

De Nationale Hoge Raad voor Personen met een handicap (NHRPH) stelt zijn Activiteitenverslag voor de periode 2009-2010 voor. De NHRPH verontschuldigt zich voor de uitzonderlijk late verschijning van deze editie. De vertraging was te wijten aan de toenemende werkdruk voor het secretariaat van de NHRPH (o.a. door de creatie van een website in 2010) en het verlies van een medewerker in 2011. Hopelijk voorziet de Regering snel de broodnodige bijkomende werkingsmiddelen, vooral dan extra personeel voor het secretariaat, in overeenstemming met het VN-verdrag inzake de rechten van de personen met een handicap, meer bepaald wat de deelname aan de beleidsontwikkeling door het middenveld betreft (art. 4,§3, et 33, §3) . Zo kan de NHRPH zijn opdracht naar behoren blijven uitvoeren.

Veel leesplezier!

Jaarverslag