Ga naar de inhoud

News 08/10/2015 : Mantelzorgers

Een werkgroep van de NHRPH heeft het mantelzorgstatuut geconcretiseerd met de hulp van Aidants proches asbl en Steunpunt Mantelzorg. De NHRPH heeft in kaart gebracht welke begeleidings- en sociale beschermingsmaatregelen nodig zijn opdat mantelzorgers hun ondersteunende taken waardig kunnen uitvoeren.

 .