Ga naar de inhoud

News 04/04/2016 : Nieuw advies

Advies nr. 2016/09 van de Nationale Hoge Raad voor Personen met een Handicap (NHRPH) over het ontwerp van derde Federaal Plan Armoedebestrijding
Advies verstrekt op vraag van de Staatssecretaris voor Armoedebestrijding, mevrouw Elke Sleurs, per mail van 22 maart 2016.
Overleg tijdens de plenaire vergadering van de NHRPH par mail op 4 april, gelet op het dringend verzoek.

Advies 2016/09
 .