Ga naar de inhoud

News 03/05/2018 : Seksuele bijstand voor personen met een handicap

Zoals vermeld in een vorige News stelde het Belgisch Raadgevend Comité voor Bio-ethiek zijn advies nr. 74 van 13/11/2017 betreffende seksuele bijstand voor personen met een beperking voor op de plenaire vergadering van de Nationale Hoge Raad voor Personen met een Handicap (NHRPH) van 19/03/2018. In het advies was er onder meer aandacht voor de juridische en ethische aspecten, maar ook bestaande voorbeelden van seksuele bijstand voor personen met een handicap.

De NHRPH vond het advies een zeer interessant werkstuk over een gevoelig en complex thema waarvoor meer aandacht zou moeten bestaan in het middenveld en bij het grote publiek. Het gaat immers over een reële behoefte van een grote groep mensen met een handicap, zowel binnen als buiten de instellingen.

De NHRPH stelde ook vast dat er in de praktijk al relatief vaak vanuit de handicapsector doorverwezen wordt naar Aditi vzw en andere initiatieven die seksuele bijstand regelen voor personen met een handicap (PMH) mits nadrukkelijke vraag. Wel wordt daar weinig ruchtbaarheid aan gegeven, zodat velen niet eens weten dat die initiatieven bestaan.

Uiteraard is seksualiteit slechts een onderdeel van een volwaardig relationeel leven, maar als vertegenwoordiger van de PMH op federaal vlak vindt de NHRPH dat PMH recht hebben op een bevredigende seksualiteitsbeleving, net zoals andere burgers. De NHRPH vraagt daarom aandacht voor het advies van het Belgisch Raadgevend Comité voor Bio-ethiek en hoopt dat er een breed en vruchtbaar debat volgt. Ook al liggen sommige ethische aspecten – privacy, het betalende karakter, seks versus relatie, … - gevoelig, niemand is erbij gebaat dat seksuele bijstand voor personen met een handicap in de taboesfeer blijft.

 .