Ga naar de inhoud

Neem deel aan enquête over langdurige COVID

Het KCE voert een onderzoek uit over langdurige COVID, en zoekt ervaringsdeskundigen

Het Federaal Kenniscentrum voor de Gezondheidszorg (KCE) is een federale overheidsinstelling voor wetenschappelijk onderzoek. Het wil een studie uitvoeren naar de ervaringen van mensen met langdurige COVID, om hun specifieke behoeften te begrijpen en mogelijkheden tot verbetering voor te stellen.

Wat houdt een deelname aan deze studie in? Het invullen van een online enquête. Daarna volgt eventueel een meer diepgaand online interview (met Zoom®) of een deelname aan een online gespreksgroep.

U kan deelnemen aan de enquête als u aan de volgende voorwaarden voldoet:

  • U woont in België
  • U spreekt Nederlands of Frans
  • U was besmet met het coronavirus, en u hebt gedurende meer dan 4 weken na het begin van de ziekte symptomen gehad
  • U bent niet (meer) gehospitaliseerd
  • Uw leeftijd heeft geen belang, maar als u jonger bent dan 18, vragen we aan uw ouders om in uw naam deel te nemen
 .

Hoe kan u zich inschrijven om deel te nemen?

Om aan de studie deel te nemen, klik op deze link en vul de enquête in vóór 14 februari 2021. Op het einde van de enquête zullen wij u vragen of u wilt deelnemen aan een individueel interview of wilt deelnemen aan de online gespreksgroep.

 .

Meer uitleg over de KCE-studie

Het KCE is de studie over langdurige COVID opgestart op vraag van de Ligue des Usagers des Services de Santé (LUSS), de Franstalige koepelorganisatie van patiëntenverenigingen. Ze zal worden afgewerkt tegen oktober 2021.

Naast de bevraging van patiënten zal onze studie zich richten op een analyse van de wetenschappelijke literatuur over: de definitie van langdurige COVID, de frequentie van voorkomen, de symptomen, de evolutie en de onderliggende risicofactoren. In afwachting van het finale rapport zal het KCE een webpagina openen waar we de meest recente wetenschappelijke kennis zullen samenvatten en regelmatig zullen actualiseren.

 .

Zich uitschrijven voor de NHRPH-nieuwsbrief