Ga naar de inhoud

Neem deel aan de enquête van de Koning Boudewijnstichting over de verhouding tussen werk en mensen met een handicap

Op vraag van de Koning Boudewijnstichting voert het onderzoeksbureau Indiville een barometer uit over de inclusie en behoud van mensen met een handicap, langdurige aandoening of langdurige ziekte op de Belgische arbeidsmarkt.

Deze barometer zal enerzijds een overzicht bieden van de beschikbare gegevens over dit onderwerp. De Stichting maakt ook van de gelegenheid gebruik om te onderzoeken wat de verhouding is tussen werk en mensen met een handicap in België.
Het uiteindelijke doel is een beter zicht krijgen op hun standpunt over het onderwerp en hefbomen te bepalen die de participatie van mensen met een handicap in de samenleving kunnen verhogen dankzij tewerkstelling.

Het invullen van de enquête neemt 15 minuten in beslag. Alle informatie blijft strikt vertrouwelijk en anoniem. Er zijn geen goede of foute antwoorden. Alleen uw mening en uw persoonlijke ervaring tellen.

Alvast dank voor uw deelname.

Klik hier om deel te nemen aan de enquête