Ga naar de inhoud

Lees onze positienota's over de digitale kloof en tewerkstelling

1. De digitale kloof

Digitale technologieën zijn vandaag aanwezig in alle domeinen van het Belgische leven. Al deze technologieën worden steeds meer als "onmisbaar" gezien. Maar niet alle burgers zijn gelijk als het op deze ontwikkelingen aankomt. Hoe meer digitalisering, hoe meer mensen niet in staat zijn deze digitale middelen juist te gebruiken. Dit is de realiteit van de digitale kloof. Terwijl digitale technologieën voor sommige personen met een handicap (PMH) een formidabel instrument tot inclusie vormen, zijn ze voor andere PMH een vreselijk instrument tot uitsluiting. De Nationale Hoge Raad voor Personen met een Handicap (NHRPH) publiceert een positienota waarin wordt herinnerd aan de grenzen van wat aanvaardbaar is wanneer het om het gebruik van digitale technologieën gaat. De NHRPH herinnert eraan dat digitalisering enkel zin heeft als het in dienst van de mens staat.

Lees onze positienota over de digitale kloof

2. Tewerkstelling van personen met een handicap

De Nationale Hoge Raad voor Personen met een Handicap (NHRPH) heeft zijn positienota “Tewerkstelling van personen met een handicap" bijgewerkt. De NHRPH verdedigt daarin de toegang tot de gewone arbeidsmarkt voor alle personen met een handicap (PMH) en formuleert onder meer aanbevelingen voor een volledige inclusie van PMH op de arbeidsmarkt.

Lees onze positienota over tewerkstelling