Ga naar de inhoud

Jeudi de l'Hémicycle: Mijn leven, welke keuzes?

25/01/2024 - Franstalig Parlement Brussel

Te veel mensen met een verstandelijke handicap wonen niet op een plek van hun keuze waar ze zich thuis kunnen voelen. Ze worden te vaak enkel gezien als zorgbehoevend en niet als mensen met rechten.

Artikel 19 van het Verdrag inzake de Rechten van Personen met een Handicap (dat België in 2009 ratificeerde) stelt dat alle personen met een handicap hun eigen levenskeuzes moeten kunnen maken en dat ze moeten kunnen wonen waar ze willen. De lidstaten hebben dus de plicht om een gevarieerd aanbod aan toegankelijke woonmogelijkheden en collectieve voorzieningen aan te bieden.

In aanwezigheid van de leden van het Franstalig Parlement van Brussel vroeg een groep verenigingen voor personen met een handicap aandacht voor het gebrek aan plaatsen in het Brussels en Waals Gewest en voor de dringende noodzaak om kwaliteitsvolle leefruimtes te creëren voor mensen met een verstandelijke handicap.

Klik hier voor alle inlichtingen en aanbevelingen (Franstalig document)

De NHRPH herinnerde aan de 6 noodzakelijke criteria voor een kwalitatieve transitie die de levenskeuzes respecteert:

  1. algemene diensten volledig toegankelijk maken.
  2. levenslang echte keuzes bieden.
  3. systematiseren van de individuele benadering binnen collectieve voorzieningen: open, ondersteunende woongelegenheden waar mensen kunnen zeggen "ik ben thuis".
  4. alle collectieve voorzieningen democratisch en participatief maken (gebruikerscomité en controlecriteria).
  5. de individuele levenskeuze binnen een collectieve structuur respecteren.
  6. opleidingen voor professionals en ondersteuning voor mensen met een handicap garanderen.

De NHRPH wijst erop dat - zoals de zaken er nu voorstaan - thuis wonen ook een hel kan zijn, want te weinig collectieve voorzieningen zijn toegankelijk en de ondersteunende diensten zijn ontoereikend.

De NHRPH roept elk overheidsniveau op om, binnen de eigen bevoegdheden, deel te nemen aan het planningsproces dat op interfederaal niveau moet plaatsvinden en dat moet zorgen voor een hervorming van het huidige systeem met respect voor de levenskwaliteit en de rechten van de mensen. Er moet dringend een inventaris worden opgemaakt van het bestaande aanbod en de behoeften. De nodige financiële middelen moeten beschikbaar worden gesteld. De personen met een handicap, hun vertegenwoordigers en hun families moeten bij het proces betrokken worden. Dit proces moet grondig gepland en regelmatig geëvalueerd worden.

Klik hier voor de volledige positienota van de NHRPH

Tijdens de bijeenkomst deelden de aanwezigen ervaringen en toonden de partijen hun engagement. De volgende politieke stap wordt dan het formuleren van duidelijke doelstellingen en concrete acties in de beleidsverklaringen van de regeringen ter ondersteuning van het hervormings- en diversificatieproces van woon- en leefmogelijkheden die de levensstijlkeuzes van personen met een handicap respecteren.