Ga naar de inhoud

Een bewindvoerder: kan iedereen dat wel betalen?

De NHRPH zoekt concrete casussen. Kent u situaties waar de nieuwe wet en KB over het statuut en de vergoeding van de bewindvoerder niet financieel haalbaar is voor personen met een handicap? Graag een reactie voor 12/08/2024 aan info@ph.belgium.be

Meer weten over de nieuwe wet betreffende het statuut van bewindvoerder over een beschermde persoon en het standpunt van de NHRPH? Lees de brief van de NHRPH aan zijn leden