Ga naar de inhoud

DH HAN – Nieuwe software

Op de plenaire vergadering van 20 februari 2017 heeft de Nationale Hoge Raad voor personen met een handicap (NHRPH) een advies geformuleerd over de situatie die het gevolg is van een nieuw programma om de aanvragen van personen met een handicap te behandelen en van een nieuwe portaalsite, een onlinetool voor de personen met een handicap en de sociale diensten die partner zijn van de DG (gemeenten, OCMW’s, ziekenfondsen), die de Directie-generaal Personen met een handicap van de FOD Sociale Zekerheid ingevoerd heeft.

De NHRPH beschouwt de situatie als dramatisch en schandalig, en wijst daarbij duidelijk en feitelijk op de tekortkomingen van de administratieve en politieke leiding, ondanks herhaaldelijke waarschuwingen sinds 2015.

De NHRPH erkent dat de medewerkers van de DG HAN, de gemeenten, de OCMW’s en de ziekenfondsen uitstekend werk verrichten, en benadrukt in zijn advies dat er dringend maatregelen genomen moeten worden om de rechten van de 600.000 personen met een handicap te beschermen en de medewerkers in staat te stellen een kwaliteitsvolle dienstverlening te bieden. 

Advies 2017/03
 

Contact :

 .