Ga naar de inhoud

De Europese nummerplaten: een rem op het vrije verkeer van personen met een handicap

Persbericht verspreid op 2011/02/03

Vanaf 15 november 2010  krijgt iedereen die een auto koopt een nieuwe, Europese nummerplaat. De invoering ervan stelt helaas heel wat problemen. Zoals zo vaak is de situatie nog veel erger voor de personen met een handicap in het bezit van een aangepaste auto. De Nationale Hoge Raad voor Personen met een Handicap wil dat er snel een oplossing komt.

 

Registratie van aangepaste voertuigen

Om een aangepaste auto te mogen besturen moet de persoon houder zijn van een speciaal rijbewijs van het type "B F". Op dat rijbewijs staat dan de nummerplaat vermeld van die wagen. Sinds de invoering van de nieuwe nummerplaten moet de persoon met een handicap ook zijn rijbewijs laten aanpassen wanneer hij of zij zich een ander voertuig aanschaft, want de nummerplaat moet erop vermeld staan.

 

Lijdensweg

Meteen de start van een lange lijdensweg! Voor het aanpassen van zijn of haar rijbewijs richt de persoon met een handicap zich eerst tot het gemeentebestuur. En het gemeentebestuur doet dan wat het moet doen: voor het uitreiken van een nieuw rijbewijs met vermelding van de nieuwe nummerplaat vraagt het een attest aan het Centrum voor Rijgeschiktheid en Voertuigaanpassing (CARA).

De persoon met een handicap neemt dus contact op met CARA. Dat is een afdeling van het Belgisch Instituut voor de Verkeersveiligheid (BIVV) en is gemachtigd om rijgeschiktheidsattesten af te leveren op grond van een medisch en psychologisch verslag.

Als CARA meteen over alle vereiste administratieve gegevens beschikt, kan de zaak in enkele dagen rond zijn. Voor iemand voor wie de wagen de enige wijze van vervoer is, is dat al best lang.

Wanneer CARA die gegevens niet (volledig) heeft, dan moet er een bekwaamheidsonderzoek plaatsvinden. En dan spreken we meteen over een wachttijd van maanden!

En al die maanden kan de persoon met een handicap zijn of haar wagen niet meer besturen, want hij of zij beschikt niet over het rijbewijs dat ermee verbonden is...

 

Een oplossing, en snel!

Een oplossing dringt zich op. Er zijn overgangsmaatregelen nodig die de geldigheid van het rijbewijs van de betrokken personen verzekeren in afwachting van het nieuwe rijbewijs. Voor personen met een handicap is hun wagen vaak het enige beschikbare transportmiddel, zeker gezien de ontoereikende toegankelijkheid van het openbaar vervoer en de gebrekkige wijze waarop verschillende vervoersmiddelen op elkaar aansluiten (intermodaliteit).

 .