Ga naar de inhoud

Conferentie 'Federaal Actieplan Handicap' op 22 november 2022

Op 16 juli 2021 werd het Federaal Actieplan Handicap (2021-2024) goedgekeurd door de Ministerraad. Het plan is een initiatief van Minister Karine Lalieux, belast met Personen met een Handicap en de FOD Sociale Zekerheid, vanuit haar rol als Belgisch coördinatiemechanisme en federaal aanspreekpunt voor het VN Verdrag inzake de rechten van Personen met een Handicap.

Opgebouwd rond de 6 assen van het regeerakkoord, biedt het actieplan 145 maatregelen ten voordele van personen met een handicap. Deze maatregelen raken alle aspecten van het leven: de coronacrisis, gezondheidszorg en sociale bescherming, werk en werkgelegenheid, toegankelijkheid, mobiliteit, bestrijding van discriminatie, participatie aan het culturele leven en sport, enz. Het actieplan voorziet een eerste rapport aan de Ministerraad en de Commissie Sociale Zaken in het najaar van 2022.

Met het oog op de voorbereiding van dit rapport nodigt minister Karine Lalieux, met de steun van de FOD Sociale Zekerheid, je uit op de conferentie ‘Federaal Actieplan Handicap‘ die op 22 november in de Tricoterie (Brussel) zal plaatsvinden.

Wat staat er op het programma? In de voormiddag zal de implementatie van het actieplan voorgesteld worden met een reactie van het maatschappelijk middenveld. In de namiddag voorzien we 3 workshops (parallel) om een aantal thematieken van het actieplan verder uit te diepen.

U kan zich inschrijven voor de hele conferentie of voor de voor- of namiddag sessies.

Op het programma (voorlopig)

10u00 – 12u15 Tussentijdse evaluatie implementatie federaal actieplan         

 • Verwelkoming | Peter Samyn, Voorzitter FOD Sociale Zekerheid
 • Stand van zaken en ambitie regering | Karine Lalieux, Minister voor Personen met een handicap 
 • Cijfers, proces en voorlopige vaststellingen | Coördinatiemechanisme VN Verdrag, FOD Sociale Zekerheid 
 • Aandachtspunten middenveld | Nationale Hoge Raad voor Personen met een Handicap (NHRPH)
 • Aandachtspunten onafhankelijk mechanisme voor het VN Verdrag | Unia 
 • Q&A sessie 

12u15 13u30 Lunchpauze

13u30 15u30 Thematische workshops 

 • Workshop 1 – Publieke tewerkstelling van personen met een handicap 
 • Workshop 2 – Inclusieve publieke dienstverlening 
 • Workshop 3 – Mainstreaming & betrokkenheid van personen met een handicap bij beleidsvorming 

15u30 - 17u00 Slot & Receptie (koffie/thee) 

Het finale programma van de dag volgt!

Praktische informatie

 • Dinsdag 22 november van 10u tot 17u
  Onthaal en ontbijt vanaf 9u30
 • In de Tricoterie (Théodore Verhaegenstraat, 158, 1060 Sint-Gillis)
  Inschrijving verplicht!
 • Het evenement is tweetalig FR/NL, met tolken. Gebarentaal mogelijk op aanvraag via inschrijvingsformulier.

Ik schrijf me in!