Nationale Hoge Raad Personen met een Handicap

Artikel 22ter van de Grondwet:
Welke meerwaarde(n) voor personen met een handicap?

Artikel 22ter van de Grondwet is van groot belang om de toegang tot rechten voor personen met een handicap te versterken:

" Iedere persoon met een handicap heeft recht op volledige inclusie in de samenleving, met inbegrip van het recht op redelijke aanpassingen. "

Bekijk hier de video en PowerPoint-presentatie voor de inhoud en de vooruitzichten van het artikel

 .