Ga naar de inhoud

30/05/2020 - Persbericht NHRPH: 

Spotten ze met mensen met een handicap?
Voor wanneer zijn de echte sociale prioriteiten?


De Nationale Hoge Raad voor Personen met een Handicap (NHRPH) heeft lezing genomen van het derde deel van het federale sociaal-economische beschermingsplan.

De NHRPH stelt met verbazing en verontwaardiging vast dat er slechts een éénmalige bonus van 250 euro wordt toegekend aan mensen met een handicap!

De kosten van levensonderhoud zijn voor mensen met een handicap de laatste twee maanden sterk gestegen: voedsel- en medicijnprijzen, minder openbaar vervoer en het schrappen van diensten door vrijwilligers. De omgeving (vervoer, specifieke zorg) is niet toegankelijk voor mensen met een handicap en genereert meeruitgaven die andere burgers niet hebben.

Ter herinnering: de ’inkomensvervangende tegemoetkoming’ ligt 20% onder de armoedegrens. Een persoon met een handicap moet momenteel genoegen nemen met 959 euro per maand. Dit bedrag moet hem in staat stellen om te leven, om voor zichzelf te zorgen, om zichzelf te voeden, om zich te verplaatsen! Dat is onmogelijk! Mensen met een handicap moeten voortdurend bezuinigen op zorg en voeding!

Deze premie, wanneer ze éénmalig is, compenseert niet eens een deel van de extra kosten. De politieke verantwoordelijken hadden op zijn minst ervoor kunnen zorgen dat deze maandelijks tussenkomst voor een minimum van 3 maanden zou uitgekeerd worden. De NHRPH herinnert eraan dat, rekening houdende met de eerder genomen maatregelen en in gelijkheid met de tijdelijke werklozen, dezelfde maatregelen essentieel zijn, namelijk enerzijds een tijdelijke verhoging van 5% van de inkomensvervangende tegemoetkoming en anderzijds dezelfde éénmalige premie.

De NHRPH verwacht daarom onmiddellijke en reële steun voor mensen met een handicap.

Contactpersonen:

NL: Vice-Voorzitster Ingrid Borré - 0475 51 90 54
FR: Voorzitster Gisèle Marlière - 0478 36 22 70