Ga naar de inhoud

30/04/2020 - Versoepeling lockdown bij de NMBS
Niet elke persoon met een handicap krijgt assistentie

Wegens de coronacrisis bood de NMBS geen assistentie aan personen met een beperkte mobiliteit meer aan. Op 04/05/2020 zal de NMBS de assistentie hervatten, weliswaar onder strengere voorwaarden. Zo zal ook in de stations waar in normale omstandigheden een reservatietermijn van minstens 3 uur geldt de strengere 24-urenregeling van kracht zijn.

Jammer genoeg zullen blinde en slechtziende personen - en ook anderen - nog niet van deze broodnodige assistentie kunnen gebruikmaken.
De NMBS laat bij de assistentie geen enkel direct fysiek contact tussen de reiziger en de medewerker toe. Voor blinde en zwaar slechtziende personen is deze werkwijze haast onmogelijk. Ook andere personen met een handicap hebben soms fysieke assistentie nodig: personen die moeilijk stappen, mensen met een verstandelijke handicap, … Personen met een handicap zijn voor hun verplaatsingen meer nog dan anderen aangewezen op het openbaar vervoer. Ook zij willen binnenkort weer gaan werken, studeren en andere essentiële verplaatsingen doen.

Hoewel de Nationale Hoge Raad voor Personen met een handicap (NHRPH) begrip heeft voor de strenge veiligheidsvoorschriften voor personeel en passagiers, moet assistentie mogelijk zijn voor iedereen. Daarom heeft de NHRPH een brief geschreven aan Minister Bellot en de NMBS om in overleg met de handicapsector een oplossing te zoeken. Mits correct gebruik van mondmaskers, ontsmettende gel, handschoenen enz. kan assistentie met fysiek contact veilig verlopen.