Ga naar de inhoud

3 prioriteiten voor de informateur en nieuwe regeringen

Onderhandelingen voor de informateur en nieuwe regeringen

Armen en hun familie,
personen met een handicap en zieken,
ouderen;
3 absolute prioriteiten voor de volgende regeringen!

Momenteel leven honderdduizenden armen, personen met een handicap, zieken en ouderen onder de armoededrempel. Hun ontoereikende toegang tot goederen en diensten laat hun niet toe een waardig leven te leiden of deel te nemen aan het maatschappelijk leven. De bevoegdheden 'inclusie' en 'strijd tegen armoede' zitten nu nog bij een Staatssecretaris (die maar weinig beslissingsmacht heeft binnen de federale regering). De bevoegdheid voor deze drie doelgroepen bevindt zich bij overheidsniveaus die onderling niet communiceren, wat een integrale, aangepaste en coherente planning onmogelijk maakt.

Hoog tijd dat er aandacht komt voor - op zijn minst - de elementairste behoeften van deze mensen.

Het Belgisch Netwerk Armoedebestrijding, de Nationale Hoge Raad voor Personen met een Handicap en de Federale Adviesraad voor Ouderen vragen de regeringen dringend werk te maken van de volgende 3 maatregelen:

  1. De dringende verhoging van de tegemoetkomingen (leefloon, IVT, IGO, …) en de pensioenen tot minimaal het niveau van de armoededrempel;
  2. De toekenning van de bevoegdheden van armoedebestrijding, inclusie van personen met een handicap en erkennning van ouderen aan een Minister;
  3. Een doorlopend en efficiënt functioneren van de Interministeriële Conferenties (ontmoetingsgelegenheid van de verschillende overheidsniveaus ter bespreking van gedeelde bevoegdheden) en de ontwikkeling van interfederale plannen voor de bestrijding van armoede en uitsluiting wegens handicap of leeftijd.

Voor meer info,

Gisèle Marlière: 0478 36 22 70
Guy Tordeur: 0474 55 96 11
Maddie Geerts en Daniel Van Daele: 0475 24 50 86