Ga naar de inhoud

28/10/2020 - Covid-19: Een ethisch handvest in de ziekenhuizen

Personen met een handicap die geen comorbiditeit hebben, moeten op voet van gelijkheid worden behandeld met andere patiënten


In de pers: 28/10/2020 - Deuxième vague: les directives éthiques des hôpitaux universitaires restent inchangées (Source: RTL)

De NHRPH vindt het heel goed dat er een charter bestaat (het verlichten van de emotionele belasting bij het medisch personeel is essentieel), maar deze charter blijft vaag over de gevolgen voor personen met een handicap (zie advies 2020-08).

 

  • De charter bevat enkele dubbelzinnige termen: "Disproportionate care is defined as the use of such advanced life-sustaining measures in patients with poor long-term expectations secondary to more chronic organ dysfunctions, comorbidities and/or a poor quality of life."
    De NHRPH vraagt zich af of er niet een risico bestaat dat artsen het aspect handicap in hun beoordeling meenemen?
  • Het antwoord van Minister De Block was niet geruststellend, aangezien zij handicap niet als het enige beoordelingscriterium beschouwde.

  • De NHRPH had ook gevraagd dat de wens van iedere patiënt in acht wordt genomen. De NHRPH heeft geen enkel bevestiging gekregen dat dit gebeurd is.


De vaststellingen van 10/04/2020 blijven dus nog steeds geldig:

De situatie blijft erg vaag en de NHRPH blijft zich grote zorgen maken over het bestaan van triage in noodsituaties maar ook van "upstream triage": worden alle personen met een handicap die in een instelling verblijven, aan de ziekte lijden en van wie de toestand een ziekenhuiszorg vereist, naar behoren doorverwezen naar de ziekenhuizen?

De NHRPH dringt er sterk op aan dat de ethische richtlijnen die zijn ontwikkeld voor artsen - zowel in de ziekenhuissector als daarbuiten - worden verfijnd en verduidelijkt om iedereen gelijke toegang tot de gezondheidszorg te garanderen. Een integratie van de ethische handvesten zou zeer wenselijk zijn vanuit het oogpunt van de patiënt die recht heeft op gelijke behandeling.

 .