Ga naar de inhoud

26/02/2019 - Memorandum federale verkiezingen 2019

Een waardig leven leiden

 1. Inkomensvervangende tegemoetkomingen die minstens het niveau van de armoedegrens en idealiter het niveau van het gewaarborgd minimumloon bedragen
 2. De integratietegemoetkoming (IT) en de tegemoetkoming voor hulp aan bejaarden (THAB) niet meer in rekening brengen in het kader van de toekenning van het leefloon en andere sociale voorzieningen.
 3. Herziening van de wetgeving inzake tegemoetkomingen
 4. Een hogere tewerkstelling voor personen met een handicap

Autonomie en vrije levenskeuze voor alle personen met een handicap – toegang tot goederen en diensten

 1. Geïntegreerde aanpak van de noden van personen met een handicap
  1. Effici├źnte en snelle behandeling van aanvragen ingediend bij DG HAN
  2. Bestaande actoren samenbrengen in een netwerk
 2. Een kwalitatief hoogstaand en financieel toegankelijk medisch aanbod
 3. Eerbied voor de levenskeuzes van personen met een handicap.
 4. Geen verschillende behandeling volgens leeftijd 
 5. Doeltreffende gezinsondersteuning

Deelname aan alle domeinen van het maatschappelijke leven

 1. Verbetering van de toegankelijkheid
 2. Verbetering van de mobiliteit
 3. Justitie: persoon met een handicap, volwaardig burger
 4. Adviesraden die naar waarde worden geschat en adequaat gefinancierd
 5. Sterkere mainstreaming van de handicap
 6. Meer sensibilisering

Belangrijke aandachtspunten – kennis van de reële noden en belang van een transversale aanpak

 1. Dringende behoefte aan gegevens en statistieken
 2. Overleg tussen overheidsniveaus