Ga naar de inhoud

25/06/2021 - Sommige treinen zijn niet toegankelijk voor personen met een handicap

De NMBS heeft beslist om het pilootproject 'Kust-Express' uit te breiden tot de hele zomer.   

Op 27 mei heeft de NHRPH een brief gestuurd aan de heer Georges Gilkinet, Minister van Mobiliteit, aan mevrouw Karine Lalieux, Minister van Pensioenen en Maatschappelijke Integratie, belast met Personen met een handicap, Armoedebestrijding en Beliris en aan mevrouw Sophie Dutordoir, CEO van de NMBS. Het antwoord van Minister Gilkinet van 04/06/2021 heeft onze bezorgdheid niet weggenomen.

In zijn News van 31/05/2021 formuleerde de NHRPH een aantal relevante opmerkingen en aanbevelingen om ervoor te zorgen dat personen met een handicap (PMH) toegang hebben tot deze nieuwe dienstverlening.

Nu blijkt dat de reservatiewebsite noch de smartphone-app toegankelijk zijn voor personen met een handicap (PMH) en dat assistentie niet vlot kan worden gereserveerd als onderdeel van deze nieuwe dienst. In de praktijk is de nieuwe applicatie – ook die van de assistentiereservatie – minder toegankelijk dan de oude. Blijkbaar heeft de NMBS geen rekening gehouden met de opmerkingen uit de handicapsector. Omdat de Kust-Express enkel digitaal kan worden gereserveerd, vallen deze extra treinen buiten het bereik van veel PMH.

De NHRPH beschouwt dit als een ernstige schending van het gelijkheidsprincipe.

De kloof tussen de ronkende politieke verklaringen over inclusie en de praktijk wordt steeds groter. Regels (artikel 22 ter van de Grondwet, de resolutie over het spoorverkeer, de webrichtlijn, de non-discriminatiewet, …) worden goedgekeurd, maar niet toegepast. Controle ontbreekt en de nodige financiële middelen worden niet vrijgemaakt. Bovendien volgen er doorgaans geen sancties.

COVID-19 heeft de digitalisering enorm versneld. Het minste dat we dan mogen verwachten is dat de nieuwe digitale diensten volledig toegankelijk zijn voor de gehele bevolking. Jammer genoeg blijft deze digitalisering voor veel mensen een onoverkomelijke hindernis. Zonder alternatief worden deze mensen tweederangsconsumenten zonder toegang tot bepaalde goederen en diensten. Het is de verantwoordelijkheid van de Staat om deze discriminaties te corrigeren.

In overeenstemming met de wet eist de NHRPH dat goederen en diensten die op de markt komen toegankelijk zijn voor allen!