Ga naar de inhoud

22/11/2021 - Plenaire

De Nationale Hoge Raad voor Personen met een Handicap (NHRPH) hield op 22 november 2021 zijn maandelijkse plenaire vergadering.

Naar aanleiding van het afgelopen begrotingsconclaaf kondigde het Kabinet van Minister Lalieux aan dat het secretariaat van de NHRPH slechts één nieuwe medewerker krijgt en niet de gevraagde drie. De NHRPH vindt dit onaanvaardbaar:

  • De personeelsleden van het secretariaat die de laatste jaren zijn verdwenen (overplaatsing, pensioen, …) zijn niet allemaal vervangen.
  • Het secretariaat bereidt de vergaderingen en de documenten voor en zorgt ook voor de opvolging. De hoeveelheid werk neemt al meerdere jaren toe. Voor meer info: zie het jaarverslag van 2020. In het kader van handistreaming hebben alle federale ministers zich geëngageerd om samen te werken met de NHRPH voor alle beleidsthema’s die een impact kunnen hebben op het leven van personen met een handicap. Dat is een goede zaak, maar daarmee is de werklast van het secretariaat wel groter geworden. En deze evolutie is nog maar net begonnen. Het secretariaat wil goed werk afleveren, maar heeft daar steeds minder tijd voor, vooral ook omdat veel adviezen bij hoogdringendheid worden gevraagd.

De plenaire vergadering heeft dan ook aan het Bureau en het secretariaat gevraagd om een boodschap voor de politiek voor te bereiden.

Verder finaliseerde de plenaire vergadering van november twee adviezen:

  • Advies 2021-38 over Tria, het informaticaprogramma voor de dossierbehandeling bij DG HAN dat momenteel wordt ontwikkeld
  • Advies 2021-41 over het ontwerp van wetswijziging voor de wet van 05/05/2014 inzake internering

Ook interpelleerde de NHRPH het kabinet-Lalieux en de administratie ook over 27.000 dossiers met fiscale rechtzetting en over de terugwerkende kracht bij de wijzigingen inzake de ‘prijs van de liefde’ en ‘prijs van de arbeid’.

Andere belangrijke dossiers die aan bod kwamen, waren het stellen van bepaalde verpleegkundige handelingen door niet-verpleegkundigen (brief aan Minister Vandenbroucke in voorbereiding) en de gevolgen van parkeercontroles met scancars voor personen met een handicap.

Tot slot hebben de leden uitgebreid de kwaliteit van de vergaderingen op afstand en hun voorbereiding tijdens de laatste 18 maanden besproken en geëvalueerd. 

 

Contact: