Ga naar de inhoud

21/12/2020 - Plenaire

De Nationale Hoge Raad voor Personen met een Handicap (NHRPH) hield op 21 december 2020 zijn maandelijkse plenaire vergadering online via Zoom.

Tijdens de plenaire vergadering bespraken de leden de opvolging van de COVID-19-crisis door de NHRPH, met bijzondere aandacht voor de volgende elementen:

  • De deelname van de NHRPH aan de Task Force ‘Kwetsbare groepen’.
  • Het relanceplan van de heer Thomas Dermine, Staatssecretaris voor Relance en Strategische Investeringen, belast met Wetenschapsbeleid, toegevoegd aan de Minister van Economie en Werk.
  • Het Vaccinatieplan: de NHRPH heeft zijn positie doorgegeven aan Mevrouw Karine Lalieux, Minister belast met Personen met een beperking.

Vervolgens presenteerde de vertegenwoordigster van de DG Personen met een handicap (DG HAN) de cijfers over de dossierbehandeling. Met de COVID-19-crisis blijft het aantal aanvragen voor tegemoetkomingen voor personen met een handicap dalen. DG HAN liet weten dat het beheer van de dossiers onder controle is. De NHRPH zal deze cijfers blijven volgen.

Daarnaast zal DG HAN ook zo snel mogelijk communiceren over de hervormingen die op 1 januari 2021 in werking treden, namelijk de prijs van de liefde en de aanpassing van het leeftijdscriterium van 21 naar 18 jaar.

De NHRPH legt de laatste hand aan een positienota over de toegankelijkheid van ziekenhuizen en een reeks adviezen. De leden van de plenaire vergadering hebben ze geanalyseerd en vervolledigd. De positienota en de adviezen worden in januari 2021 gepubliceerd:

  • Advies over de M7-wagens (NMBS)
  • Advies over de prioriteiten voor het spoorvervoer
  • Advies over de Algemene Beleidsnota van Minister Lalieux
  • Advies over de bankdiensten
  • Advies over het Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 22 mei 2003 betreffende de procedure voor de behandeling van de dossiers inzake tegemoetkomingen aan personen met een handicap, houdende de aanpassing van het leeftijdscriterium van 21 naar 18 jaar
  • Positienota over de toegankelijkheid van ziekenhuizen

Het bureau van de NHRPH heeft een ontmoeting gehad met Staatssecretaris Sarah Schlitz en de kabinetten van de Ministers Alexander De Croo, Pierre-Yves Dermagne en Vincent Van Quickenborne om de bezorgdheden en aandachtspunten van de handicapsector te verduidelijken.

Tot slot presenteerde de vicevoorzitter van de Begeleidingscommissie voor de aanwerving van personen met een handicap in het federaal openbaar ambt (BCAPH), de heer Michel Magis, de belangrijkste bevindingen en aanbevelingen van het BCAPH-jaarverslag 2019. De NHRPH herinnert eraan dat de publieke sector, maar ook de privésector, dringend een prioriteit moeten maken van de aanwerving van personen met een handicap.

 

Contact: