Ga naar de inhoud

21/10/2019 - Plenaire

De Nationale Hoge Raad voor Personen met een Handicap (NHRPH) hield op 21 oktober 2019 zijn maandelijkse plenaire vergadering.

De Nationale Hoge Raad voor Personen met een Handicap (NHRPH) ontving vertegenwoordigers van het kabinet van Minister Geens, Vice-eersteminister en Minister van Justitie. Ze gaven een uiteenzetting over het ontwerp van wettekst betreffende het profiel van de bewindvoerder. De leden waren dan ook erg geïnteresseerd en hadden heel wat vragen en kritische opmerkingen. De NHRPH volgt het dossier sinds de nieuwe regelgeving “Beschermingsstatuut” in 2011. De NHRPH zal binnenkort een nieuw advies uitbrengen over het voorgestelde ontwerp.

 

Naar goede gewoonte ontving de NHRPH de nieuwe voogdijminister, mevrouw Nathalie Muylle voor een kennismaking. Ze volgt de heer Wouter Beke op als Minister van Werk, Economie en Consumenten, belast met Armoedebestrijding, Gelijke Kansen en Personen met een beperking. De Voorzitster heette haar welkom, stelde de Raad voor en zette de prioriteiten van de Raad voor de Minister op een rijtje:

 • Toegang tot MyHandicap voor verenigingen van personen met een handicap
 • Een performante opvolger voor het dossierbeheerdersprogramma Tetra
 • Een goede dienstverlening bij de DG Personen met een handicap (DG HAN)
 • Menswaardige tegemoetkomingen die boven de armoededrempel zitten
 • Vervanging van de leden van het secretariaat van de NHRPH die vertrokken zijn

Van haar kant stelde de Minister haar plannen en prioriteiten voor:

 • Kwaliteitsdienstverlening aan de personen met een handicap.
 • Toezicht op en versterking van het herstelactieplan van de DG HAN. De DG is al even bezig met het wegwerken van de achterstand in het behandelen van aanvragen en andere dossiers. Ook tracht de DG zo veel mogelijk binnenkomende oproepen te beantwoorden. De heer André Gubbels, Directeur-generaal van de DG HAN, was zelf ook aanwezig.
 • Hoge prioriteit voor de ontwikkeling van de nieuwe IT-omgeving voor de verwerking van aanvragen van tegemoetkomingen en sociale uitkeringen. De nieuwe IT-omgeving moet ook nieuwe wetgeving aankunnen. De NHRPH zal betrokken worden bij de ontwikkeling van de nieuwe software.
 • Het statuut van mantelzorgers: het ontwerp van Koninklijk Besluit is aangenomen door de Ministerraad van 11 oktober. Dit ontwerp voorziet in thematisch verlof voor werknemers van de federale overheidsdienst.
 • De strijd tegen armoede bij personen met een handicap: de kloof met de armoededrempel blijft groot. Dit thema zal aan bod komen in de toekomstige regeringsonderhandelingen.
 • Een toegankelijke dienstverlening van banken blijven garanderen voor personen met een handicap.

De Minister wees er wel op dat een regering in lopende zaken beperkt is in haar mogelijkheden. Bovendien is het niet duidelijk hoe lang de Minister op post zal zijn in afwachting van een nieuwe federale regering.

 

Contact :