Ga naar de inhoud

2012-08-14

Droeve mededeling:
mevrouw Brigitte Bennert overleden

Met veel droefheid vernam de Nationale Hoge Raad voor Personen met een Handicap de trieste tijding van het overlijden van mevrouw Brigitte BENNERT, op 08/08/2012. Ze was lid van de NHRPH van 1995 tot 2008.

De NHRPH zal nooit haar dynamisme en engagement voor de personen met een handicap vergeten, in het bijzonder voor de dove en slechthorende personen.

Getuigenis van mevrouw Pascale van der Belen, lid van de NHRPH:

« We verliezen een 'grote dame'. Brigitte was een bekwame en geëngageerde vrouw die vaak de handschoen opnam voor de rechten van dove en slechthorende personen. Ze was buitengewoon, tegelijk conventioneel en vooruitstrevend, een ontwikkelde dame die gehecht was aan de traditionele waarden. Maar Brigitte had ook aandacht voor de nieuwe technologische ontwikkelingen en heeft veel inspanningen geleverd om gebarentaal te leren.

We deelden dezelfde ervaringen met doofheid en leverden dezelfde strijd. Ik heb haar vervangen binnen de NHRPH. Als mijn voorganger heeft me ze steeds geholpen en gesteund. Ik blijf er haar erkentelijk voor.

We hebben elkaar in juni nog ontmoet op de AV van Télécontact. Ze leek in goeden doen. Haar plotse en onverwachte heengaan treft me diep. We hadden zij aan zij nog zo veel veldslagen te beslechten en andere te beginnen... »

 .

De voltallige Nationale Hoge Raad voor Personen met een Handicap deelt in het verdriet van de familie en vrienden van mevrouw Brigitte Bennert en biedt zijn oprechte deelneming aan.

 .