Ga naar de inhoud

2012-07-20

Verstandelijke handicap en politiek

Waarschijnlijk een première voor ons land

In de media was er recent veel aandacht voor een man met een lichte verstandelijke handicap die zich in Gent verkiesbaar stelt. Hij krijgt hiervoor de nodige ondersteuning vanuit zijn partij.

De Nationale Hoge Raad voor Personen met een Handicap (NHRPH) waardeert deze erkenning van de capaciteiten van de persoon met een verstandelijke handicap en hoopt dat dit voorbeeld navolging krijgt.

Handicap en politiek

Hoewel het er verhoudingsgewijs nog veel te weinig zijn, telt de Belgische politiek al een aantal personen met een handicap (PMH) in haar rangen. Een verstandelijke handicap bleef echter een taboe. Het onuitgesproken vooroordeel dat personen met een verstandelijke handicap per definitie niets konden gaan doen in de wereld van de politiek is hardnekkig.

In artikel 29 van het VN-verdrag over de rechten van de persoon met een handicap garanderen de ondertekenende landen PMH "politieke rechten en de mogelijkheid deze op voet van gelijkheid met anderen uit te oefenen".

Toegankelijkheid en ondersteuning

Dat houdt ook in dat PMH de nodige ondersteuning moeten kunnen krijgen. Zoals hij zelf zei: "Ik heb moeite met praten en schrijven, maar daarom moet ik niet in een "hoekske" blijven zitten."

De man die al een tijdje politiek actief is, pleit voor meer toegankelijkheid en aandacht voor mensen met een handicap. "Het is belangrijk dat iedereen kan deelnemen. Met een coach moet ik dat ook kunnen doen in de Gentse politiek."

Maatschappelijk debat

De media-aandacht is positief, het feit dat er een maatschappelijk debat rond is ook. Toch betreurt de NHRPH de negatieve toon op sommige fora, die vaak blijk geeft van onbegrip en onwetendheid. Sommigen beschouwen personen met een handicap nog steeds niet als volwaardige burgers...

Engagement

De NHRPH wil er ook nog wijzen op iets wat evident zou moeten zijn: PMH kunnen ook een politiek engagement aangaan buiten het domein van de handicap of de sociale sector. Net als andere burgers nemen zij deel aan alle aspecten van het maatschappelijk leven en kunnen zij op vele vlakken een bijdrage leveren.

 .