Ga naar de inhoud

2012-03-27

Vijf nieuwe adviezen

Dit jaar heeft de Nationale Hoge Raad voor Personen met een Handicap (NHRPH) totnogtoe 5 adviezen uitgebracht. Die handelden over de volgende onderwerpen:

  • Tewerkstelling van personen met een handicap (positienota van de NHRPH)
  • Regeerakkoord Di Rupo I
  • Het nieuwe formulier 3 en 4 voor de aanvraag van een inkomensvervangende tegemoetkoming en van een integratietegemoetkoming
  • Gebruik van de rolstoel op de luchthaven van Brussels Airport Company
  • Armoede en sociale uitsluiting

U kunt de adviezen van 2012 vinden via de volgende link:

Adviezen 2012
 .