Ga naar de inhoud

2011-08-24

Te veel erkende personen met een handicap?!

De Nationale Hoge Raad voor Personen met een Handicap (NHRPH) en het Belgian Disability Forum (BDF) reageren met verbijstering op de uitlatingen van Europees Commissaris Karel De Gucht over het zogenaamde te hoge aantal erkende personen met een handicap in België. De onderliggende insinuaties maken de uitspraken des te kwetsender (Humo, 22/08/2011).

 

Misplaatst

De NHRPH en het BDF aanvaarden niet dat een van onze hoogste politieke verantwoordelijken op Europees niveau dergelijke uitspraken doet. Bovendien getuigen de uitlatingen van een absoluut onbegrip van de toekenningsprocedures voor de tegemoetkomingen enerzijds en van de arbeidsmarkt anderzijds.

 

Verbeteren? Ja. Slopen? Nee!

De NHRPH vraagt al jaren een hervorming van het stelsel van de tegemoetkomingen met het oog op een grotere efficiëntie en helderheid.

Het standpunt van de heer De Gucht is daarentegen allesbehalve constructief en zelfs ronduit lasterlijk. En niet enkel tegenover personen met een handicap, maar ook tegenover alle mensen die er elke dag voor zorgen dat de personen die er recht op hebben van een tegemoetkoming kunnen genieten op grond van een objectief onderzoek van hun dossier.

 

Reactie van de NHRPH

Samen met het BDF stuurde de NHRPH een brief aan de heer De Gucht om hem uitleg over zijn verklaringen te vragen.

 
08-24: Nee, Mr. De Gucht!
 .
08-24: Nee, Mr. De Gucht!
 .