Ga naar de inhoud

20/11/2023 - Plenaire vergadering

Op 20 november 2023 hield de Nationale Hoge Raad voor Personen met een Handicap (NHRPH) zijn maandelijkse plenaire vergadering. Deze vond online plaats.

Mevrouw Esther Mulkers, Directeur Erkenningen binnen de DG Personen met een handicap (DG HAN), gaf toelichting bij de cijfers over de dossierbehandeling van aanvragen voor tegemoetkomingen. Er werden duidelijkere en volledigere cijfers beloofd voor 2024.

Mevrouw Julie Van de velde, medewerker van de DG HAN stelde de plannen inzake kwaliteitsbeheer voor. Daarmee wil DG HAN haar werkprocessen verbeteren en klantvriendelijker maken. Er wordt ook geluisterd naar de personeelsleden.

Mevrouw Greet Van Gool, Directeur bij de Federale Ombudsdienst, kwam het jaarverslag 2022 voorstellen. Het aantal klachten over federale overheidsdiensten blijft jaar na jaar toenemen: de burgers ervaren steeds meer moeilijkheden om toegang te krijgen tot de diensten die steeds vaker digitaal worden. DG HAN krijgt vooral klachten over de procedure, de medische beoordelingen, afwijzingen, geweigerde parkeerkaarten enz. Mensen willen in de eerste plaats kunnen telefoneren met de diensten en eventueel een fysieke afspraak regelen. Ze willen immers informatie over hun dossier, het verloop van de procedures en de beslissingen. DG HAN werkt ondertussen aan de verbetering van haar telefonische onthaal. De Federale Ombudsman zal een aantal aanbevelingen overmaken aan het Parlement.

In het kader van het inzetten van scan cars bij parkeercontroles wordt gewerkt aan een oplossing voor gebruikers van de parkeerkaart voor personen met een handicap. In december 2023 komt er een communicatieplan voor de steden en gemeentes en ook voor de burgers. De informatie komt ook op de website van DG HAN.

 

Contact: