Ga naar de inhoud

20/11/2019 - Dag van de Rechten van het Kind... voor alle kinderen

De NHRPH herinnert eraan dat kinderen met een handicap van jongs af aan worden uitgesloten:
  • vele kinderdagverblijven zijn niet toegankelijk voor hen;
  • het regulier onderwijs is nog steeds grotendeels ontoereikend om in hun behoeften te voorzien;
  • het buitengewoon onderwijs biedt hen niet vaak genoeg een gekwalificeerde opleiding aan;
  • naschoolse ondersteuning is onvoldoende en dwingt ouders vaak om hun werktijden te verkorten of zelfs hun werk op te geven. Dit brengt gezinnen in armoede en uitsluiting.
Onze regeringen hebben dringend behoefte aan een structurele en gecoördineerde aanpak:
  • om tegemoet te komen aan de specifieke behoeften van kinderen, ongeacht hun leeftijd;
  • het onderwijs te voorzien van extra personeel om kinderen in staat te stellen zich te ontwikkelen en hun plaats in de samenleving te vinden;
  • om ouders van kinderen met een handicap en ouders met een handicap te ondersteunen tijdens hun hele opleidingstraject.
In 2018 en 2019 nam de NHRPH deel aan de werkzaamheden van het BDF over de Rechten van Personen met een Handicap en de Rechten van het Kind: In april 2019 werd België op een aantal punten ondervraagd door het VN-Comité voor de rechten van personen met een handicap: Het recht van kinderen met een handicap op een gezinsleven, steun voor ouders van kinderen met een handicap en ouders met een handicap, de overgang naar een meer inclusief onderwijsstelsel, de ontwikkeling van strategieën voor armoedebestrijding, vooral op het gebied van huisvesting, en het rekening houden met de extra kosten die met een handicap gepaard gaan, zijn verzoeken die duidelijk aan België zijn gericht.