Ga naar de inhoud

20/09/2022 - Lees het NHRPH-jaarverslag 2021


De NHRPH heeft in de plenaire vergadering van 19 september 2022 zijn activiteitenverslag van het jaar 2021 goedgekeurd. De NHRPH is wettelijk niet verplicht om een activiteitenverslag op te stellen, maar zoals elk jaar is het belangrijk om even in de achteruitkijkspiegel te kijken en een aantal gegevens en bevindingen met de lezer te delen. 

Het jaar 2021 kende een recordaantal adviezen: 43.  Vele traditionele beleidsgebieden werden onderzocht: tegemoetkomingen, zorg, tewerkstelling, toegankelijkheid... Er was ook een positienota over de participatie van personen met een handicap aan besluitvormingsprocessen.

Steeds meer diensten worden digitaal aangeboden: dit kan een kans, maar ook een belemmmering zijn voor personen met een handicap. Ook hier heeft de NHRPH zijn bezorgdheid, verwachtingen en aanbevelingen op een aantal gebieden geuit.

Meer dan ooit blijft de rode draad van de NHRPH: "Niets over ons zonder ons". Het is van essentieel belang dat de stem van personen met een handicap wordt gehoord en geïntegreerd op alle niveaus van overleg en besluitvorming. Zo werden, ondanks een gezondheidssituatie die weinig sociale interactie toeliet, 109 virtuele vergaderingen georganiseerd en voorbereid: de leden van de NHRPH hebben zich ten volle ingezet.

Het is de bedoeling dat het verslag beknopt maar volledig is. Aarzel niet om contact op te nemen met het secretariaat van de NHRPH voor meer informatie of verduidelijking: info@ph.belgium.be.


Klik hier voor het activiteitenverslag 2021