Ga naar de inhoud

20/06/2022 - Plenaire vergadering

De Nationale Hoge Raad voor Personen met een Handicap (NHRPH) hield op 20 juni 2022 zijn maandelijkse plenaire vergadering.

De vertegenwoordiger van de DG HAN gaf een stand van zaken van de dossierbehandeling.

Wat het TRIA-programma betreft, blijft de NHRPH betrokken bij de besprekingen over en de opvolging van het programma.

De voorzitter van de FOD Sociale Zekerheid, de heer Peter Samyn, en de directeur-generaal van de DG HAN, de heer Yves De Smedt, stelden de nieuwe organisatiestructuur van de DG HAN voor.

De plenaire vergadering bracht 2 adviezen en 2 positienota's uit:

  • Advies 2022/16: Nieuw intakeformulier DG HAN
  • Advies 2022/21: Richtsnoeren voor de hervorming van de benoeming van bewindvoerders van beschermde personen
  • Positienota over de tewerkstelling van personen met een handicap
  • Positienota over de digitale kloof

Deze adviezen en positienota’s zullen worden afgewerkt, vertaald en vervolgens gepubliceerd op de website van de NHRPH.

De plenaire vergadering nam kennis van het memorandum over de spoorwegen van de vzw’s Dito en KVG en maakte enkele opmerkingen.

 

Contact: