Ga naar de inhoud

20/04/2020 - Plenaire

De Nationale Hoge Raad voor Personen met een Handicap (NHRPH) hield op 20 april 2020 zijn maandelijkse plenaire vergadering via Microsoft TEAMS.

Wegens de lockdownmaatregelen die vanaf 13 maart zijn genomen, werd de plenaire vergadering van 16 maart geannuleerd. De NHRPH had immers niet meer de tijd om een onlinevergadering te organiseren.

De plenaire van april kon wel online plaatsvinden. De agenda van de vergadering van april was gewijd aan twee specifieke punten: het EVAL-project (voor medische evaluatie) van de DG Personen met een handicap (DG HAN) en de opvolging van de COVID-19-crisis.

Het EVAL-project streeft een dubbel doel na:

  • het verbeteren van de kwalitatieve organisatie van de beoordeling door de arts en/of het multidisciplinaire team (mensgericht). Een "kwaliteitscharter" is in voorbereiding;
  • op termijn: het veralgemenen van de evaluatie door een multidisciplinair team van medewerkers.

Professor Nyree Claes van de universiteit van Antwerpen en Hasselt verantwoordelijk voor het opleidingscurriculum voor nieuwe medewerkers, heeft haar project voorgesteld. Ze werkt nauw samen met twee artsen van DG HAN: Dr. Ann Hombroux en Dr. Thierry De Cuyper. De opleiding gaat in mei van start en zal worden gevolgd door stages in verenigingen van personen met een handicap.

In het kader van de opvolging van de COVID-19-crisis werd de NHRPH uitgenodigd om deel te nemen aan de adviesgroep die de Task force "kwetsbare groepen" van de POD Maatschappelijke Integratie adviseert. Er werden 4 groepen geïdentificeerd: flexi-jobs, studentenjobs, personen met een handicap en uitzendkrachten.

De NHRPH werd ook gevraagd om informatie te verstrekken aan de groep van 10 deskundigen (GEES) die zich bezighoudt met de exitstrategie van de lockdown.

 

Contact: