Ga naar de inhoud

19/12/2022 - Plenaire vergadering

De Nationale Hoge Raad voor Personen met een Handicap (NHRPH) hield op 19 december 2022 zijn maandelijkse plenaire vergadering.

Mevrouw Karine Lalieux, Minister van Pensioenen en Maatschappelijke Integratie, belast met Personen met een handicap, Armoedebestrijding en Beliris, presenteerde haar algemene beleidsnota voor 2023 en gaf uitleg bij de belangrijkste maatregelen die specifiek betrekking hebben op personen met een handicap.

Verder kwam een afgevaardigde van de DG Personen met een handicap uitleg geven over de behandeling van (nieuwe) aanvragen voor tegemoetkomingen en de impact van de maatregel ‘prijs van de arbeid’ op het toekennen van tegemoetkomingen. De NHRPH blijft zich zorgen maken over de zeer lange afhandelingstermijnen van de nieuwe aanvragen.

Ook het kabinet van de heer David Clarinval, Vice-eersteminister en Minister van Middenstand, Zelfstandigen, KMO’s en Landbouw, Institutionele Hervormingen en Democratische Vernieuwing, was vertegenwoordigd op de plenaire vergadering. Zijn afgevaardigde kwam een woordje uitleg geven bij het voorstel van de Minister om het statuut van zelfstandige in bijberoep voortaan toegankelijk te maken voor personen met een handicap. Hierover werd het advies gevraagd van de NHRPH (in voorbereiding).

Ten slotte besprak de NHRPH nog de volgende ontwerpen van adviezen:

  • de multidisciplinaire evaluatie van het verlies aan verdienvermogen en het verlies aan autonomie van de persoon met een handicap
  • de rol van maatschappelijk assistenten in het evaluatieproces
  • het Federale Handicapplan.

De leden van de NHRPH bespraken ook een werkdocument van de FOD Sociale Zekerheid over de versterking van de tewerkstelling aan de federale overheid.

 

Contact: